แก้ไข หรือ ปรับปรุงเนื้อเพลง As Ever/still - Ft Island