ส่งเนื้อเพลง Another Time The Same Sky - Joo Hee (8eight)