ส่งเนื้อเพลง รูปถ่ายที่หายไป (Acoustic) - บอย Peacemaker