แก้ไข หรือ ปรับปรุงเนื้อเพลง One Year Later - Girls' Generation (snsd)