แก้ไข หรือ ปรับปรุงเนื้อเพลง Tell Me Your Wish (Genie) - Girls' Generation (SNSD)