SS501
ชื่อเพลง: U R Man(remix)  โหวต 1.12 (128 คน)
นักร้อง: Ss501
อัลบั้ม: SS501 

U R Man(remix)

เพลงในอัลบั้ม SS501
เพลงฮิตประจำเดือน
Download Flash Player ดู 3 ครั้ง ขยานหน้าจอ 

เนื้อเพลง U R Man(remix) - Ss501

U r Man

전회길 다시내려놓고꽃다발가슴에묻어두고밤새워써둔편지도비에적셔내리네
ชอน ฮเว คิล ทา ซี แน รยอ นด โค กด ดา บัล คา ซือ เม มู ดอ ทู โค บัม แซ วอ ซอ ทุน พยอน ชี โท พี เอ ชอน ซยอ แน รี เน
창문을또열어보고그대이름을불러도대답없는벨소리만귓가에들리네
ชัง มุน อึล โต ยอล ออ โพ โค คือ แด อี รือ มึล พุล รอ โด แท ทับ ออบ นึน เพล โซ รี มัน ควิซ คา เอ ทึล รี แน

아까아까워난모든것이그리워아까워난모든것이괴로워
อา กา อา กา วอ นัน โม ทึน คอซ ซี คือ รี วอ อา กา วอ นัน โม ทึน คอซ ซี ควี โร วอ
아까아까아까워난너말고는다른여잔몰라
อา กา อา กา อา กา วอ นัน นอ มัล โค นึน ดา รือ นยอ ชัน มล รา

I’m your man. I’m your man 그대여따라다따오늘도
I’m your man. I’m your man คือ แท ยอ ตา รา ดา ตา โอ นึล โด
나는오늘도그대만생각해 I’m your man.
นา นึน โอ นึล โด คือ แท มัน แซง คัก แฮ I’m your man.
I’m your man 그대여따라다따오늘도그대가떠나질않아 I’m your man
I’m your man คือ แท ยอ ตา รา นา ตา โอ นึล โด คือ แท คา ตอ นา ชิล อัน ฮา I’m your man.

I’m your man 거리를또헤매죠어딘지도몰라요. 혹시라도또그대가나타날까
I’m your man คอ รี รึล โต เฮ แม จโย ออ ทิน ชี โด มล รา โย. ฮก ซี รา โด โต คือ แท คา นา ทา นัล กา
I’m your man 꿈에라도모르죠웃으며반겨줄까. 다시찾아올지몰라 I’m your man
I’m your man กุม เอ รา โด โท รือ จโย อุซ อือ มยอ พัน คยอ ชุล กา. ทา ซี ชัด ชา อล ชี มล รา I’m your man.

눈감으니다선명해도귓가에목소리들려와도
นุน คัม มือ นี ทา ซอน มยอง แฮ โท ควิซ คา เอ มก โซ รี ทึล รยอ วา โด
그대향기맴돌아도이미그댄떠나고떠나니더생각나고가고나서야알았죠
คือ แท ฮยัง คี แมม ทล รา โด อี มี คือ แทน ตอ นา โค ตอ นา นี ทอ แซง คัก นา โค คา โค นา ซอ ยา อัล อิซ จโย
이게바로사랑일까떠나간그대여
อี เค พา โร ซา รัง อิล กา ตอ นา คัน คือ แท ยอ

아까아까워난모든것이그리워아까워난모든것이괴로워
อา กา อา กา วอ นัน โม ทึน คอซ ซี คือ รี วอ อา กา วอ นัน โม ทึน คอซ ซี ควี โร วอ
아까아까아까워난떠나버린니생각에돌아
อา กา อา กา อา กา วอ นัน ตอ นา พอ ริน นี แซง คัก เค โด รา

I’m your man. I’m your man 그대여따라다따오늘도
I’m your man. I’m your man คือ แท ยอ ตา รา ดา ตา โอ นึล โด
나는오늘도그대만생각해 I’m your man
นา นึน โอ นึล โด คือ แท มัน แซง คัก แฮ I’m your man.
I’m your man 그대여따라다따오늘도그대가떠나질않아 I’m your man
I’m your man คือ แท ยอ ตา รา นา ตา โอ นึล โด คือ แท คา ตอ นา ชิล อัน ฮา I’m your man.

I’m your man 거리를또헤매죠어딘지도몰라요. 혹시라도또그대가나타날까
I’m your man คอ รี รึล โต เฮ แม จโย ออ ทิน ชี โด มล รา โย. ฮก ซี รา โด โต คือ แท คา นา ทา นัล กา
I’m your man 꿈에라도모르죠웃으며반겨줄까. 다시찾아올지몰라 I’m your man
I’m your man กุม เอ รา โด โท รือ จโย อุซ อือ มยอ พัน คยอ ชุล กา. ทา ซี ชัด ชา อล ชี มล รา I’m your man.

떠나간니가울던걸알아그래도이젠지운걸알아
ตอ นา คัน นี คา อุล ดอน คอล รัล รา คือ แร โด อี เชน ชี อุน คอล อัล รา
이제니란남잔잊은거잖아비참하잖. 아왜난안되니내가니사람이잖아
อี เช นี รัน นัม ชัน อิซ ซึน คอ ชัน ฮา พี จัม ฮา ชัน. อา แว นัน อัน ทเว นี แน คา นี ซา รัม มี ชัน ฮา

I’m your man. I’m your man 그대여따라다따오늘도
I’m your man. I’m your man คือ แท ยอ ตา รา ดา ตา โอ นึล โด
나는오늘도그대만생각해 I’m your man
นา นึน โอ นึล โด คือ แท มัน แซง คัก แฮ I’m your man.
I’m your man 그대여따라다따오늘도그대가떠나질않아 I’m your man
I’m your man คือ แท ยอ ตา รา นา ตา โอ นึล โด คือ แท คา ตอ นา ชิล อัน ฮา I’m your man.

I’m your man 거리를또헤매죠어딘지도몰라요. 혹시라도또그대가나타날까
I’m your man คอ รี รึล โต เฮ แม จโย ออ ทิน ชี โด มล รา โย. ฮก ซี รา โด โต คือ แท คา นา ทา นัล กา
I’m your man 꿈에라도모르죠웃으며반겨줄까. 다시찾아올지몰라 I’m your man
I’m your man กุม เอ รา โด โท รือ จโย อุซ อือ มยอ พัน คยอ ชุล กา. ทา ซี ชัด ชา อล ชี มล รา I’m your man.

I’m your man

credit : yuukigo~SS501 FARM FAMILY

 


ช่วยเราปรับปรุงเนื้อเพลง U R Man(remix) - Ss501 ให้ดีขึ้น
โดยการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น เนื้อร้อง คำแปล และอื่นๆให้เราได้โดยการกดปุ่มข้างล่างนี้

เพลงมาใหม่


อยากได้ เพลง U R Man(remix) - Ss501 ไป ติด web, hi5, blog, myspace, facebook หรืออื่นๆ
แค่ copy โค้ด ด้านล่างนี้ ไปติด แค่นั้นเอง !!!