Super Junior
ชื่อเพลง: Spy  โหวต 1.12 (128 คน)
นักร้อง: Super Junior
อัลบั้ม: Super Junior 

Spy

เพลงในอัลบั้ม Super Junior
เพลงฮิตประจำเดือน
Download Flash Player ดู 2 ครั้ง ขยานหน้าจอ 

เนื้อเพลง Spy - Super Junior

*내가 사랑한 S. P. Y. 그녀를 쫓아 Day and night
(เน กา ซา ราง ฮัน S.P.Y. คือ นยอ รึล โจ ชา Day and Night)
잡힐 듯 잡히지 않아 그림자처럼 붙지만
(จา พิล ทึด จา พี จี อา นา คือ ริม จา ชอ รอม พุท จิ มาน)
내가 사랑한 S. P. Y. 그녀를 쫓아 Day and night
(เน กา ซา ราง ฮัน S.P.Y. คือ นยอ รึล โจ ชา Day and Night)
숨이 턱 끝까지 차 와 그녀를 겨눈 그 순간
(ซู มี ทอค กึท กา จี ชา วา คือ นยอ รึล คยอ นุน คือ ซุน กัน)


I got you little runaway (x4)

일생일대 스릴 돋는 스토리가 지금부터 하이라이트 막 달릴 거야 쭉
(อิล แซง งิล แท ซิ ริล ทด นึน ซึ โท รี คา จี กึม พู ทอ ฮา อี รา อี ทึ มัค ตัล ริล คอ ยา จุค)
본능으로 꺾은 핸들 그게 답 일걸 붙잡고 밟아 봐 맨 끝까지 가 봐
(พน นือ งือ โร กอ คึน แฮน ดึล คือ เค ทา พิล กอล พุท จับ โก พัล พา พวา แมน กึด กา จี คา พวา)

**함정을 피해 봤잔데 내 포망에 잡힌 Baby
(ฮัม จอ งึล พี เฮ พวัซ จาน เด เน โพ มา เง จา พิน Baby)
그 손맛이 짜릿해 이것 참 살아있네
(คือ ซน มา ชี จา รี เท อี กอท ชัม ซา รา อิท เน)

*내가 사랑한 S. P. Y. 그녀를 쫓아 Day and night
(เน กา ซา ราง ฮัน S.P.Y. คือ นยอ รึล โจ ชา Day and Night)
잡힐 듯 잡히지 않아 그림자처럼 붙지만
(จา พิล ทึด จา พี จี อา นา คือ ริม จา ชอ รอม พุท จิ มาน)

내가 사랑한 S. P. Y. 그녀를 쫓아 Day and night
(เน กา ซา ราง ฮัน S.P.Y. คือ นยอ รึล โจ ชา Day and Night)
숨이 턱 끝까지 차 와 그녀를 겨눈 그 순간
(ซู มี ทอค กึท กา จี ชา วา คือ นยอ รึล คยอ นุน คือ ซุน กัน)

골드 핑거를 찾아서 영화 같은 체이싱 달렸어
(โกล ดึ พิง คอ รึล ชา จา ซอ ยอง ฮวา คา ทึน เช อี ซิง ทัล รยอ ซอ)
서로를 비웃고 놀리며 쫓고 쫓는 블록버스터
(ซอ โร รึล พี อุท โก โนล รี มยอ จท โก จท นึน พึล รค พอ ซือ ทอ)
그 꼬리와의 긴 거리를 좁혔으면 이제 멈춰서
(คือ โค รี วา เอ คิน คอ รี รึล โจ พยอท ซือ มยอน อี เจ มอม ชวอ ซอ)
Now one two one two, Let's go, go!

Doo Roo Roo Doo (Go kick it in the butt! Go kick it in the!)
Doo Roo Roo Doo (Go kick it in the butt! Go kick it in the!)

친절하신 네비게이션 미안하지만 꺼버리고 짐승 같은 내 본능만으로 계속
(ชิน จอ รา ชิน เน พี เค อิ ชยอน มี อัน ฮา จี มัน กอ พอ รี โค จิม ซึง คา ทึน เน พน นึง มัน อือ โร คเย ซค)
가 가 가 자 이 길이 맞다면 난 O.K. 그게 남자야 맨 아니면 Not O.K.
(คา คา คา จา อี คี รี มัท ทา มยอน นัน O.K. คือ เค นัม จา ยา แมน อา นี มยอน Not O.K.)

**함정을 피해 봤잔데 내 포망에 잡힌 Baby
(ฮัม จอ งึล พี เฮ พวัท จัน เท แน โพ มา เง จา พิน Baby)
그 손맛이 짜릿해 이것 참 살아있네
(คือ ซน มัท ชี จา รี เท อี กอท ชัม ซา รา อิท เน)

나, 나, 나, 나를 사랑한 Spy girl 더, 더, 더 멀리 달아나
(นา นา นา นา รึล ซา ราง ฮัน Spy girl ทอ ทอ ทอ มอล รี ทา รา นา)
침착한 손끝을 떠나 표적에 꽂힐 때 느껴져
(ชิม ชา คัน ซน คือ ทึล ตอ นา พโย จอ เค โค จิล เต นือ กยอ จยอ)
심장이 미친 듯 뛰고 머리는 차가워져 A-hey
(ชิม จัง งี มี ชิน ทึด ตวี โก มอ รี นึน ชา คา วอ จยอ A-hey)

I got you little runaway (x2)

침착한 손끝을 떠나 표적에 꽂힐 때 느껴져
(ชิม ชา คัน ซน คือ ทึล ตอ นา พโย จอ เค โค จิล เต นือ กยอ จยอ)
심장이 미친 듯 뛰고 머리는 차가워져 A-hey
(ชิม จัง งี มี ชิน ทึด ตวี โก มอ รี นึน ชา คา วอ จยอ A-hey)


cr. @haeism

 


ช่วยเราปรับปรุงเนื้อเพลง Spy - Super Junior ให้ดีขึ้น
โดยการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น เนื้อร้อง คำแปล และอื่นๆให้เราได้โดยการกดปุ่มข้างล่างนี้

เพลงมาใหม่


อยากได้ เพลง Spy - Super Junior ไป ติด web, hi5, blog, myspace, facebook หรืออื่นๆ
แค่ copy โค้ด ด้านล่างนี้ ไปติด แค่นั้นเอง !!!