Ost. My Girl
ชื่อเพลง: Never Say Goodbye  โหวต 1.12 (128 คน)
นักร้อง: Mario & Nesty
อัลบั้ม: Ost. My Girl 

Never Say Goodbye

เพลงในอัลบั้ม Ost. My Girl
เพลงฮิตประจำเดือน
Download Flash Player ดู 2 ครั้ง ขยานหน้าจอ 

เนื้อเพลง Never Say Goodbye - Mario & Nesty (Ost. My Girl)

Yea, whats going on, 2006,
mario and nasty, brand new classic,
ride with us, its about two guys and hot girls,
yo keep it up keep it up,
two step with me, come on,
lets do it do it do it like this

1,2 baby clap ur hands
Everybody lets go ha ha ha ha
I want yall ladies clap again
Let me hear u say wut wut
우리 단둘이 its my story
อู-ริ ดัน-ดู-รี its my story
또 너의 맘이 흠이 내 눈가의 눈물이
โต นอ-เอ มา-มี ฮึ-มี แน นุน-คา-เอ นุน-มู-รี
너와의 시간은 너무나도 길어 너무 길어
นอ-วา-เอ ซี-คา-นึน นอ-มู-นา-โด คิ-รอ นอ-มู คิ-รอ
따뜻한 나의 맘으로 돌아오길 빌어
ตา-ดึซ-ฮัน นา-เอ มา-มึ-โร โด-รา-โอ-คิล บิ-รอ
the ghetto 너의 맘이 끌리는 대로 넌 그대로
the ghetto นอ-เอ มา-มี คึล-รี-นึน แด-โร นอน คือ-แด-โร
never say goodbye so get up

if you go away
you will see me cry
don't you let me go
baby don't you let me down
늘 함께 있어도 더 가깝지 않은
นึล ฮัม-เก อิ-ซอ-โด ดอ-คา-คับ-จี อา-นึน
어떤 의미도 없는 진부한 사랑
ออ-ตอน อึย-มี-โด ออบ-นึน จิน-บู-ฮัน ซา-รัง
don't you let me go
baby don't you let me down

you never say good bye
한동안 멍하니 우두커니 앉아
ฮัน-โด-งัน มอง-ฮา-นี อู-ดู-คอ-นี อา-จา
다시 생각했지만 멈출 순 없겠어
ดา-ซี แซง-กัก-แกซ-จี-มัน มอม-ชุล ซุน ออบ-เค-ซอ
온통 그대 생각 할 수밖에 없는
โอน-ทง คือ-แด แซง-กาก ฮัล ซู-บา-เก ออบ-นึน
내 자신이 미워
แน จา-ซี-นี มี-วอ
don't you let me go
baby don't you let me down

(Mario) And we the best aint no need to stress
Mario and nasty aint no need to impress
(보람)Yo! 너의 맘을 받아 나의 맘은 변치 않아
(โบ-รัม) Yo! นอ-เอ มา-มึล บา-ดา นา-เอ มา-มึน บยอน-ชิ อา-นา
허나 맘 텅 빈 채로 비워 두진 않아
ฮฮ-นา มาม ทอง บิน แช-โร บี-วอ ดู-จิน อา-นา
(Mario)Call it a fling or a love thing
I don't care I can handle any drama that you bring.
밤 꼭 세워 맘 꼭 사랑으로 채워
บาม กก เซ-วอ มาม กก ซา-รา-งึ-โร แช-วอ
(Mario)with out u im better no one could do it better
hello cute nasty best mc
Mario right tight errnight that's right.

I am still in love with you hey
내 맘을 절대 이해 못한다고
แน มา-มึล จอล-แด อี-แฮ โมซ-ฮัน-ดา-โก
I'm still in love with you hey
Let me hear you say hey hey hey

Yo check it 니가 나를 떠난다고
Yo check it นี-กา นา-รึล ตอ-นัน-ดา-โก
오직 이 세상에 너란 여자 하나라고
โอ-จิก อี เซ-ซา-เง นอ-รัน ยอ-จา ฮา-นา-รา-โก
꿋꿋이 남자답게 포기하진 않아
กุซ-กู-ซี นัม-จา-ดับ-เค โพ-คี-ฮา-จิน อา-นา
only u 오직하나 only u 잊진
only u โอ-จิก-กา-นา only u โอ-จิก-กา-นา
않아 baby 1,2,3,4 I got the mic check
อา-นา baby 1,2,3,4 I got the mic check


if you go away
you will see me cry
don't you let me go
baby don't you let me down
늘 함께 있어도 더 가깝지 않은
นึล ฮัม-เก อี-ซอ-โด ดอ คา-คับ-จี อา-นึน
어떤 의미도 없는 진부한 사랑
ออ-ตอน อึย-มี-โด ออบ-นึน จิน-บู-ฮัน ซา-รัง
don't you let me go
baby don't you let me down

you never say good bye
한동안 멍하니 우두커니 앉아
ฮัน-โด-งัน มอง-ฮา-นี อู-ดู-คอ-นี อา-จา
다시 생각했지만 멈출 순 없겠어
ดา-ซี แซง-กัก-แกซ-จี-มัน มอม-ชุล ซุน ออบ-เค-ซอ
온통 그대 생각 할 수밖에 없는
โอน-ทง คือ-แด แซง-กาก ฮัล ซู-บา-เก ออบ-นึน
내 자신이 미워
แน จา-ซี-นี มี-วอ
don't you let me go
baby don't you let me down (one more time now)

you never say good bye (come on come on)
한동안 멍하니(wana ride with the homie right?)
ฮัน-โด-งัน มอง-ฮา-นี(wana ride with the homie right?)
우두커니 앉아 (Wana get right then get high )
อู-ดู-คอ-นี อา-จา(Wana get right then get high )
다시 생각했지만 (ride with me ill ride with you)
ดา-ซี แซง-กัก-แกซ-จี-มัน(ride with me ill ride with you)
멈출 순 없겠어
มอม-ชุล ซุน ออบ-เก-ซอ(you go down on me ill go down on you)
온통 네 생각만
โอน-ทง เน แซง-กัก-มาน(yeah~)
할 수 밖에 없는
ฮัล ซู บา-เก ออบ-นึน(just me and you come on)
내 자신이 미워
แน จา-ซี-นี มี-วอ(One more time now)
don't you let me go (Say what)
don't you let me down (One more time now)

1,2 baby clap ur hands
Everybody lets go ha ha ha ha
I want yall ladies clap again
Let me hear u say hey hey hey

사랑도 변치 않아 나의 맘도 변치 않아
ซา-รัง-โด บยอน-ชิ อา-นา นา-เอ มาม-โด บยอน-ชิ อา-นา
나의 꿈을 잃진 않아 절대 포긴 없다
นา-เอ โก-มึล อัล-จิน อา-นา จอง-แด โพ-คิน ออบ-ดา
Ill logic real toxic switch quicker than tiptonic
hetero sexual the kids flow is incredible
사랑도 변치 않아 나의 맘도 변치 않아
ซา-รัง-โด บยอน-ชิ อา-นา นา-เอ มาม-โด บยอน-ชิ อา-นา
나의 꿈을 잃진 않아 절대 포긴 없다 yea~
นา-เอ โก-มึล อัล-จิน อา-นา จอง-แด โพ-คิน ออบ-ดา

가사출처 : http://www.melon.co.kr
From PuUnE(PuUnE_B_C@hotmail.com)

 


ช่วยเราปรับปรุงเนื้อเพลง Never Say Goodbye - Mario & Nesty (Ost. My Girl) ให้ดีขึ้น
โดยการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น เนื้อร้อง คำแปล และอื่นๆให้เราได้โดยการกดปุ่มข้างล่างนี้

เพลงมาใหม่


อยากได้ เพลง Never Say Goodbye - Mario & Nesty (Ost. My Girl) ไป ติด web, hi5, blog, myspace, facebook หรืออื่นๆ
แค่ copy โค้ด ด้านล่างนี้ ไปติด แค่นั้นเอง !!!