Beast
ชื่อเพลง: Love Day  โหวต 1.12 (128 คน)
นักร้อง: โยซอบ (beast) & อึนจี (apink)
อัลบั้ม: Beast 

Love Day

เพลงในอัลบั้ม Beast
เพลงฮิตประจำเดือน
Download Flash Player ดู 2 ครั้ง ขยานหน้าจอ 

เนื้อเพลง Love Day - โยซอบ (beast) & อึนจี (apink)

[은지] 참 많이 궁금해

[อึนจี] ชัม มา นี คุง กึม แฮ

전부 다 궁금해

ชอน บุ ทอ คุง กึม แฮ

왜 잠이 안 오고

แว ชัน มี อัน โอ โก

니 얼굴만 보여

นี ออล กุล มัน โพ ยอ[요섭] 나도 궁금해

[โยซอบ] นา โด คุง กึม แฮ

이 맘이 궁금해

อี มา มี คุง กึม แฮ

왜 너만 보면 웃음이 먼저 나와

แว นอ มัน โพ มยอน อู ซือ มี มอน จอ นา วา

[은지] 친구들 모여서

[อึนจี] ชิน กู ดึล โม ยอ ซอ

니 말이 나오면

นี มา รี นา โอ มยอน왜 내가 들떠서 더 듣고 싶은지

แว แน กา ดึล ตอ ซอ ทอ ดึท โก ชิพ พึน จี[요섭] 너만 있으면

[โยซอบ] นอ มัน อิซ ซือ มยอน

난 딴 사람이 돼

นัน ตัน ซา รา มี ดเว

또 뜬금없는어색한 농담을 해

โต ตึน กึม ออบ นึน ออ แซก ฮัน นง ดา มี อึล แฮ

[은지] 사실 난, 이 느낌이 이상해

[อึนจี] ซา ชิล นัน อี นือ กี มี อี ซัง แฮ

구름 위가 있다면 여길까

คู รึม อวี กา อิซ ตา มยอน ยอ กิล กา[요섭] 혹시 그런걸까

[โยซอบ] ฮก ชี คือ รอน กอล กา

너와 나 그런걸까

นอ วา นา คือ รอน กอล กา

내 맘과 같다면

แน มัม กวา กัท ตา มยอน

시작 돼 버린걸까

ชี จัก ดเว บอ ริน กอล กา*[둘이] 너를 많이 많이 좋아해*

[โยซอบ – อึนจี] นอ รึล มา นี มา นี โช วา แฮ

[요섭] 너를 나 사랑하게 됐나봐

[โยซอบ] นอ รัล นา ซา รัง ฮา เก ดแวซ นา บวา

[은지] 똑같이 말하고 싶은데

[อึนจี] ตก กัท ที มัล ฮา โก ชิพ พึน เด

내가 그래도 될까, 좀더 기다려볼까

แน กา คือ แร โด ดเวล กา ชม ทอ คี ดา รยอ บุล กา[둘이] 나도 많이 많이 좋아해

[โยซอบ – อึนจี] นอ โด มา นี มา นี โช วา แฮ

[은지] 사실 난 이런 맘이 첨인데

ซา ชิล นัน อี รอน มา มี ชอม อิน เด

[요섭] 더 기다려줄게( [ 은지] 더 기다려줄래 )

[โยซอบ] ทอ คี ดา รยอ จุล เก ( [อึนจี] ทอ คี ดา รยอ จุล เก)

[요섭] 난 여기 있을게 ( [은지] 여기 있어줄래 )

[โยซอบ] นัน นอ กี อิซ ซึล เก

([อึนจี] ยอ กี อิซ ซอ จุล แร)

[요섭] 우리는 이미 같은 맘인걸

[โยซอบ] อู รี นึน อี มี กัท ทึน มา มึน กอล[은지] 내 뭐가 좋은지

[อึนจี] แน มวอ กา โช อึน จี

난그게궁금해

นัน คือ เก คุง กึม แฮ

언제부터 내가 니 맘에 살았니

ออน เจ บุ ทอ แน กา นี มา เม ซา รัช นี

[요섭] 나도 궁금해 (Yeah~)

[โยซอบ] นา โด คุง กึม แฮ (Yeah~)

니 맘이 궁금해 (Yeah~)

นี มา มี คุง กึม แฮ (Yeah~)

싫지 않은게 아니라 좋은거지?

ซัล ชี อัน นึล เก อา นี รา โช ฮึน กอ จี[은지] 예쁜 여자들은 (No~)

[อึนจี] แย ปึน ยอ จา ดือ รึน (No~)

참 많고 많은데 (No~)

ชัม มัน โก มา นึน เด (No~)

넌 정말 나밖에 안 보이는건지

นอน ชอง มัล นา บัก เก อัน โพ อี นึน กอน จี

[요섭] 멋진 남자들 ( [은지] 누구 )

[โยซอบ] มอซ ชิน นัม จาดึล ( [อึนจี] นู กู?)[요섭] 니 곁에 많은데 ( [은지] 어디? )

[โยซอบ] นี กยอ เท มา นึน เด ( [อึนจี] ออ ดี?)

[요섭] 어떻게 니가 내게로 오는거니 Girl~

[โยซอบ] ออ ตอก เค นี กา แน เก โร โอ นึน กอ นี Girl~

[은지] 사실 난, 우릴 자꾸 상상해 (상상해)

[อึนจี] ซา ชิล นัน อู ริน ซา กุ ซัง ซัง แฮ (ซัง ซัง แฮ)

이런 기분, 어쩐지 수상해

อี รอน คี บุน ออ จอน จี ซู ซัง แฮ

[요섭] 같은 하늘 아래같은 생각을 하고둘이( [은지] 같은 하늘 아래서 )

[โยซอบ] กัท ทึน ฮา นึล อา แร กัท ทึน แซง กา กึล ฮา โก ( [อึนจี] กัท ทึน ฮา นึล อา แร ซอ)[둘이] 똑같은 말 이제 해도 될 것 같은데

[โยซอบ – อึนจี] ตก กัท ทึน มัล อี เจ แฮ โด ดเว กอซ กัท ทึน เด

너를 많이 많이 좋아해

นอ รึล มา นี มา นี โช วา แฮ

[요섭] 너를 나 사랑하게 됐나봐

[โยซอบ] นอ รึล นา ซา รัง ฮา เก ดแวซ นา บวา

[은지] 똑같이 말하고 싶은데

[อึนจี] ตก กัท ที มัล ฮา โก ชิพ พึน เด

내가 그래도 될까, 좀더 기다려볼까

แน กา คือ แร โด ดเวล กา ชม ทอ คี ดา รยอ บุล กา[둘이] 나도 많이 많이 좋아해

[โยซอบ – อึนจี] นอ โด มา นี มา นี โช วา แฮ

사실 난 이런 맘이 첨인데

ซา ชิล นัน อี รอน มา มี ชอม อิน เด

[요섭] 더 기다려줄게

( [은지] 더 기다려줄래 )

[โยซอบ] ทอ คี ดา รยอ จุล เก ( [อึนจี] ทอ คี ดา รยอ จุล แร )

[요섭] 난 여기 있을게 ([은지] 여기 있어줄래 )

[โยซอบ] นัน ยอ กี อิซ ซึล เก ( [อึนจี] ยอ กี อิซ ซอ จุล แร)[요섭] 우리는 이미 같은 맘인걸

[โยซอบ] อู รี นึน อี มี กัท ทึน มา มึน กอล

[은지] 누가 좋아해 더?

[อึนจี] นู กา โช วา แฮ ทอ?

내가, 더

แน กา ทอ?

[요섭] 그런건 나 중요치 않은걸

[โยซอบ] คือ รอน กอน นา ชุง โย ชี อัน นึน กอล

[은지] 나 손내밀면 그 손 안 놀 자신 있다면요섭

[อึนจี] นา ซน แน มิล มยอน คือ ซน อัน นล ชา ซิน อิซ ตา มยอน영원히 그 손을 놓지 않을게

ยอง วอน ฮี คือ โซ นึล นก ชี อัน นึล เก

[은지] 너를 너무 너무 좋아해

[อึนจี] นอ รึล นอ มู นอ มู โช วา แฮ

[요섭] 사실 난 이미 너를 사랑해

[โยซอบ] ซา ชิล นัน อี มี นา รึล ซา รัง แฮ

[은지] 똑같이 말할 수 있는데

[อึนจี] ตก กัท ที มัล ฮัล ซู อิซ นึน เด

[둘이] 왜 난둘이 떨리는건지자꾸 망설이는지

[โยซอบ – อึนจี] แว นัน ตอล รี นึน กอน จี ชา กุ มัง ซอ รี นึน จี

아니 너를 너를 사랑해

อา นี นอ รึล นอ รึล ซา รัง แฮ

이제는 내 맘 다 말해줄게

อี เจ นึน แน มัม ทา มัล แฮ จุล เก[요섭] 날 믿어주겠니 ( [은지] 널 믿어볼게 난 )

[โยซอบ] นัล มี ดอ จุล เกซ นี ( [อึนจี] นอล มี ดอ บล เก นัน )

[요섭] 이 사랑안에서 ( [은지]이 사랑속에서 )

อี ซา รัง อา เน ซอ (อี ซา รัง โซ เก ซอ)

[둘이] 나란히둘이 같이 걸어가자, 둘이

[โยซอบ – อึนจี] นา รัน ฮี กัท ที คอ รอ คา จา .. ทู รีSource : music daum

Lyric - ApinkThailand

Thank you : Beastly Joey'z

 


ช่วยเราปรับปรุงเนื้อเพลง Love Day - โยซอบ (beast) & อึนจี (apink) ให้ดีขึ้น
โดยการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น เนื้อร้อง คำแปล และอื่นๆให้เราได้โดยการกดปุ่มข้างล่างนี้

เพลงมาใหม่


อยากได้ เพลง Love Day - โยซอบ (beast) & อึนจี (apink) ไป ติด web, hi5, blog, myspace, facebook หรืออื่นๆ
แค่ copy โค้ด ด้านล่างนี้ ไปติด แค่นั้นเอง !!!