Big Bang
ชื่อเพลง: Last Farewell  โหวต 1.12 (128 คน)
นักร้อง: Big Bang
อัลบั้ม: Big Bang 

Last Farewell

เพลงในอัลบั้ม Big Bang
เพลงฮิตประจำเดือน
Download Flash Player ดู 502 ครั้ง ขยานหน้าจอ 

เนื้อเพลง Last Farewell - Big Bang

마지막 인사 [มา จี มัก อิน ซา] - BIG BANG

BIGS~
Yes! Big Bang is back!
Most definitely credible
Hey move!
B to the I to the G (Bang Bang)
B to the I to the G (Bang Bang)
B to the I to the G (Bang Bang)
About love!

[Hook]
I don't wanna be without you girl
มา จี มัก อิน ซา นึน จอบ บอ ทู กิล พา เร
โอ นึล ทัน อา รู มัน คึม มึน
I don't wanna be without you girl เน ซอ ทุน มา อึม
กา จี อัน โก กา จวอ I love you I need you girl
Baby baby baby โจ กึม ออ เซก คา จี มัน ซอ โร
Baby baby baby อา จิก ซา รัง ฮา โก อิท นึน เด
Baby baby baby ทู รยอบ กี นึน ฮา จี มัน ซอ โด
กึท ที โบ อี จี มัน นัน คึ เร โด Only you girl

[TaeYang]
ซัง ชอ มัน กา ดึก เค โม จิล เก นัล เด ฮา ดอน นอ
ออ รึ โก ทัล เร โต บัน บก ดเว ยอล พี ฮา ดอน นา
ออ ดี ซอ บู ทอ ออ กึท นัท ซึล กา กี นา กิน โก มิน
เฮ ดับ ออบ นึน มุน เจ ซก เก เฮ เม ยอ นัน
[G-Dragon]
มี โร มี โร ซก เก กัด ฮิน กิล อิล ฮึน บัง รัง จา
มา นยัง งี โด จอ โด โมท เท นัน มา นยัง
คี ดา รี กี มัน ฮัล ปุน ซา ปุน ซา ปุน นี เน เก ดา กา วา จู กิล Girl
อู รี ชอ อึม มัน นัน เต ชอ รอม
พุท พุท ฮา ดอน คึ เต ชอ รอม
อี รอน นี รอน นี รอน จอ รอน จอ รอน จอ รอน
นอ วา เน ซา อี เอ กึน จอล เด โน จี มัน รอ

[Hook]
I don't wanna be without you girl
มา จี มัก อิน ซา นึน จอบ บอ ทู กิล พา เร
โอ นึล ทัน อา รู มัน คึม มึน
I don't wanna be without you girl เน ซอ ทุน มา อึม
กา จี อัน โก กา จวอ I love you I need you girl
Baby baby baby โจ กึม ออ เซก คา จี มัน ซอ โร
Baby baby baby อา จิก ซา รัง ฮา โก อิท นึน เด
Baby baby baby ทู รยอบ กี นึน ฮา จี มัน ซอ โด
กึท ที โบ อี จี มัน นัน คึ เร โด Only you girl

[T.O.P , SeungRi]
อา มู รอน มัล ออบ ชี ตอ นา ยอน รัก กอบ โก (อา มู มัล รัน โก)
คึ รอ ดา ออ นึ นัล คัม จา กี นา ทา นา โก (มู ซึน นิล ริท ซอท นยา นึน ดึท)
นัล กัท โก โน นึน กอน จี
อี เก ซา รัง งี มัท นึน กอน จี
ฮา รู เอ โด ยอล ทู บอน ดอ เฮท กัล รี โก (About Love!)
[T.O.P]
ฮัน ทู บอน กัท โก โนล ดอน จัง นัน กัม
นอน มวอล วอน เฮท นยา โก ดเว มุล รอ บวัด ซอ
ดัล คม ฮัม มึน อา จู จัม กัน อู ริน นอ มู ชวีบ เก นก กา บอ ริน ซม ซา ทัง
(จา ชิน กา ซึม มี เจน นา โด มัก จี โมท ทัล กอท มัน กัท ทา)
ออ ซอ นัล จับ บา จวอ (ตอ นา กา กี จอน เน)

[Hook]
I don't wanna be without you girl
มา จี มัก อิน ซา นึน จอบ บอ ทู กิล พา เร
โอ นึล ทัน อา รู มัน คึม มึน
I don't wanna be without you girl เน ซอ ทุน มา อึม
กา จี อัน โก กา จวอ I love you I need you girl
Baby baby baby โจ กึม ออ เซก คา จี มัน ซอ โร
Baby baby baby อา จิก ซา รัง ฮา โก อิท นึน เด
Baby baby baby ทู รยอบ กี นึน ฮา จี มัน ซอ โด
กึท ที โบ อี จี มัน นัน คึ เร โด Only you girl

[Bridge]
ยอ จอน นี นอล ซา รัง ฮา จิ มัน
เน เก นึน นอ มู นา โซ จุง ฮา จี มัน Ye
นู กู โด เน จา ริล เม โอล ซู ออบ นึน กอล I know (You know)
Oh! คึ นยัง โจ ยง งี นัล อัน นา จวอ

[Hook]
I don't wanna be without you girl
มา จี มัก อิน ซา นึน จอบ บอ ทู กิล พา เร
โอ นึล ทัน อา รู มัน คึม มึน
I don't wanna be without you girl เน ซอ ทุน มา อึม
กา จี อัน โก กา จวอ I love you I need you girl
Baby baby baby โจ กึม ออ เซก คา จี มัน ซอ โร
Baby baby baby อา จิก ซา รัง ฮา โก อิท นึน เด
Baby baby baby ทู รยอบ กี นึน ฮา จี มัน ซอ โด
กึท ที โบ อี จี มัน นัน คึ เร โด Only you girl

B to the I to the G (Bang Bang)
B to the I to the G (Bang Bang)
B to the I to the G (Bang Bang)

C’mon C’mon C’mon C’mon

B to the I to the G (Bang Bang)
B to the I to the G (Bang Bang)
กึท ที โบ อี จี มัน นัน คึ เร โด Only you girl
About Love!

LEEDONGAL

*******************
BIG BANG - BABY BABY lyrics

BASS…

YES!
Big Bang is Back!
Most definitely incredible (hey move)
B to the I to the G (Bang Bang) x3
ABOUT LOVE

Chorus:
I don’t wanna be without you girl (Got me slowly dying)
Where did we go wrong my girl (Why can’t we keep on trying)
I don’t wanna be without you girl (I gave my heart to you)
Going outta my mind, cuz I love you, I need you girl
(SR)Baby baby baby
You know we go back for oh so long
(DS) Baby baby baby
Used to having you here in my arms
(YB) Baby baby baby
You know what we had was oh so strong
(GD) Just say you’ll still be mine
Cuz I love you, I need you girl

YB:
My homey lover friend, together yea we had it all
Could never see an end, just roll forever deep in love
We’d get our groove on
Do everything so happily, so free
And nothing anyone could ever hate on

GD:
(Yea, yea, yea)
Baby you’re my everything; I’ll do anything for ya
Never knew another girly quite like ya
And I wanna excite ya
Like, like giving you what you wanna do girl
If there’s anyone, I’ll straight run ‘em
Unfadeable, GD stun ‘em
What up, what up, can’t put up, put up
When you’re telling me you’re gonna need time alone

Repeat Chorus

TOP:
Tried to call you a thousand times up on the phone (SR: I called you on the phone)
Never did you answer once, you know that’s wrong (You know that’s really wrong yea)
Can we talk this out, I wanna know why did you leave me hanging, oh so damn right
Don’t you see me praying, don’t leave me alone (ABOUT LOVE)

Yo, we used to be one, lovers on the run, no doubt
Fosho, we got each other’s back, that’s fact yo
Never had a big prob we’d solve and evolve like a couple should is all, that’s all
(DS) It seemed we had the love thing on locked
With everything we were top
(TOP) But little did I know
(DS) That you would just up and go

Repeat Chorus

DS:
How could I’ve known
Cuz all in my eyes
It was all good
Had everything we ever wanted

SR:
Now that you’re showing your
True colors baby, now I know (You Know)

YB:
Oh, that we weren’t meant to be no, nooo

I don’t wanna be without you girl (Got me slowly dying) [YB: hey, hey]
Where did we go wrong my girl (Why can’t we keep on trying)
I don’t wanna be without you girl (I gave my heart to you) [YB: I wanna be your man]
Going outta my mind, cuz I love you, I need you girl
(SR)Baby baby baby
You know we go back for so long
(DS) Baby baby baby
Used to having you here in my arms
(YB) Baby baby baby
You know what we had was oh so strong
(GD) Just say you’ll still be mine
Cuz I love you, I need you girl

B to the I to the G (Bang Bang) x3
(GD) C’mon, c’mon, c’mon, c’mon
B to the I to the G (Bang Bang) x2
(GD) Just say you’ll still be mine
Cuz I love you, I need you girl
ABOUT LOVE


yes! bigbang is back
most definitely incredible
hey move
b to the i to g (bang bang)
b to the i to g (bang bang)
b to the i to g (bang bang)
about love


[Hook]
I don't wanna be without you girl
หวังว่าคำบอกลาจะยังคงไม่มาถึง
เพียงแค่วันนี้ที่เหมือนกับในแต่ละวัน
i don't wanna be without you girl
โอบกอดหัวใจที่เคอะเขินของฉันแล้วค่อยไป
i love you i need you girl

baby baby baby ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่อาการอายเล็กๆ น้อยๆ
baby baby baby เรายังคงรักกัน
baby baby baby ถึงแม้ว่ามันจะดูน่าหวาดกลัว
ถึงแม้ว่าจุดจบจะแสดงออกมาให้เห็น
แต่ สำหรับฉัน only you girl

[TY]
เธอคนที่คอยเติมเต็มเจ็บปวดและใจร้ายกับฉัน
ความรู้สึกเห็นใจเกิดขึ้นซ้ำๆ ฉันพยายามจะหลีกเลี่ยงเธอ
กังวลเสมอว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เราผิดใจกัน
ฉันที่เฝ้าคิดถึงแต่คำถามที่ไม่มีคำตอบ

[GD]
เหมือนกับนักเดินทางที่พลัดหลงภายในความสับสน
ฉันไม่สามารถเลือกหนทางได้
เพียงแค่รอคอย
ร่ำร้องให้เธอกลับมากลับมาหาฉัน girl
เหมือนกับตอนที่เราเจอกันครั้งแรก
เหมือนกับช่วงเวลาที่สดใส
ตอนนี้ ตอนนี้ ตอนนี้ ตอนนั้น ตอนนั้น ตอนนั้น
อย่าได้จากไปจากความสัมพันธ์ระหว่างเรา

[Hook]
I don't wanna be without you girl
หวังว่าคำบอกลาจะยังคงไม่มาถึง
เพียงแค่วันนี้ที่เหมือนกับในแต่ละวัน
i don't wanna be without you girl
โอบกอดหัวใจที่เคอะเขินของฉันแล้วค่อยไป
i love you i need you girl

baby baby baby ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่อาการอายเล็กๆ น้อยๆ
baby baby baby เรายังคงรักกัน
baby baby baby ถึงแม้ว่ามันจะดูน่าหวาดกลัว
ถึงแม้ว่าจุดจบจะแสดงออกมาให้เห็น
แต่ สำหรับฉัน only you girl

[T.O.P]
เธอไม่เคยติดต่อกลับหลังการจากไปโดยไม่มีแม้แต่คำลา (ไม่มีซักคำ)
แต่แล้ววันหนึ่งเธอก็กลับมา (ถามฉันว่าเป็นอย่างไรบ้าง)
เธอแค่เล่นๆ กับฉัน หรือว่านี่เป็นรักจริง
ในแต่ละวัน เกินกว่า 12 ครั้งที่ฉันสับสน
about love

ของเล่นที่เธอเล่นครั้งสองครั้ง
ฉันถามเธอว่าทำไมถึงต้องการมัน
รสชาติหวานๆ สำหรับช่วงเวลาสั้นๆ
พวกเราเหมือนกับสายไหมที่ละลายอย่างรวดเร็ว
ดูเหมือนว่าฉันยังคงไม่สามารถปิดกั้นหัวใจที่อ่อนล้าฉันได้อีกต่อไป
เข้ามาแล้วจับฉันเอาไว้ที ก่อนที่เธอจะไป

[Hook]
I don't wanna be without you girl
หวังว่าคำบอกลาจะยังคงไม่มาถึง
เพียงแค่วันนี้ที่เหมือนกับในแต่ละวัน
i don't wanna be without you girl
โอบกอดหัวใจที่เคอะเขินของฉันแล้วค่อยไป
i love you i need you girl

baby baby baby ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่อาการอายเล็กๆ น้อยๆ
baby baby baby เรายังคงรักกัน
baby baby baby ถึงแม้ว่ามันจะดูน่าหวาดกลัว
ถึงแม้ว่าจุดจบจะแสดงออกมาให้เห็น
แต่ สำหรับฉัน only you girl

[DS]
ถึงแม้ว่าฉันจะยังคงรักเธอ
ถึงแม้ว่าเธอยังคงสำคัญมากสำหรับฉัน ye

[SR]
ไม่มีใครสามารถแทนที่เธอได้ I know (you know)

[TY]
ได้โปรดโอบกอดฉันไว้เงียบๆ

[Hook]
I don't wanna be without you girl
หวังว่าคำบอกลาจะยังคงไม่มาถึง
เพียงแค่วันนี้ที่เหมือนกับในแต่ละวัน
i don't wanna be without you girl
โอบกอดหัวใจที่เคอะเขินของฉันแล้วค่อยไป
i love you i need you girl

baby baby baby ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่อาการอายเล็กๆ น้อยๆ
baby baby baby เรายังคงรักกัน
baby baby baby ถึงแม้ว่ามันจะดูน่าหวาดกลัว
ถึงแม้ว่าจุดจบจะแสดงออกมาให้เห็น
แต่ สำหรับฉัน only you girl

b to the i to g (bang bang)
b to the i to g (bang bang)
b to the i to g (bang bang)
come on come on come on
b to the i to g (bang bang)
b to the i to g (bang bang)
ถึงแม้ว่าจุดจบจะแสดงออกมาให้เห็น
แต่ สำหรับฉัน only you girl
about love
credit . BIGBANGTHAILAND

 


ช่วยเราปรับปรุงเนื้อเพลง Last Farewell - Big Bang ให้ดีขึ้น
โดยการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น เนื้อร้อง คำแปล และอื่นๆให้เราได้โดยการกดปุ่มข้างล่างนี้

เพลงมาใหม่


อยากได้ เพลง Last Farewell - Big Bang ไป ติด web, hi5, blog, myspace, facebook หรืออื่นๆ
แค่ copy โค้ด ด้านล่างนี้ ไปติด แค่นั้นเอง !!!