SS501
ชื่อเพลง: Deja Vu  โหวต 1.12 (128 คน)
นักร้อง: Ss501
อัลบั้ม: SS501 

Deja Vu

เพลงในอัลบั้ม SS501
เพลงฮิตประจำเดือน
Download Flash Player ดู 4 ครั้ง ขยานหน้าจอ 

เนื้อเพลง Deja Vu - Ss501

눈빛에 (디비디비디비 딥딥)
นุน บี เช (ดี บี ดี บี ดี บี ดิ๊บ ดิบ)

날 스치는 (디비디비디비 딥딥)
นัล ซือ ชี นึน (ดี บี ดี บี ดี บี ดิ๊บ ดิบ)

강한 느낌 (디비디비디비 딥딥)
คัง ฮัน นือ กิม (ดี บี ดี บี ดี บี ดิ๊บ ดิบ)

시간이 멈춘 듯 한 기분
ชี กา นี มอม ชุน ดึท ทัน คี บุน


그 향기 (디비디비디비 딥딥)
คือ ฮยัง กี (ดี บี ดี บี ดี บี ดิ๊บ ดิบ)

그 몸짓 (디비디비디비 딥딥)
คือ มม จิท (ดี บี ดี บี ดี บี ดิ๊บ ดิบ)

더 가까이 (디비디비디비 딥딥)
ดอ คา กา อี (ดี บี ดี บี ดี บี ดิ๊บ ดิบ)

낯선 널 붙잡고 싶어
นัท ซอน นอล บุท จับ โก ชี พอ


모든게 그댈 향해 설명할 수 없는 기억 Somebody there
โม ดึน เก คือ เดล ฮยัง เฮ ซอล มยอง ฮัล ซู ออบ นึน คี ออก Somebody there

꿈꾸듯 그대 누군지 몰라 놓칠 순 없어 You touched me Baby
กุม กู ดึท คือ เด นุน กุน จี มล รา โน ชิล ซุน ออบ ซอ You touched me Baby


미친 듯 뛰는 가슴 운명처럼
มี ชิน ดึท ตวี นึน กา ซึม อุน มยอง ชอ รอม

이루지 못했던 아픈 사랑처럼
อี รู จี มต เทต ตอน อา พึน ซา รัง ชอ รอม

어디에선가 본 듯한
ออ ดี เอ ซอน กา บน ดึท ทัน

너의 두 눈에 비친 내 모습
นอ เอ ทู นู เน บี ชิน เน โม สืบ

터질 듯 한 가슴 운명처럼
ทอ จิล ดึท ทัน กา ซึม อุน มยอง ชอ รอม

알 수 없는 끌림 널 놓치지 않아
อัล ซู ออบ นึน กึล ริม นอล โน ชี จี อา นา

오직 너만을 원하는
โอ จิก นอ มา นึล วอน ฮา นึน

나의 두 눈에 비친 네 모습
นา เอ ทู นู เน บี ชิน นี โม สืบ


(Rap)

거짓말처럼 Break on the scene
คอ จิท มัล ชอ รอม Break on the scene

저 깨진 퍼즐처럼
ชอ เก จิน พอ จึล ชอ รอม

It's gonna be something spark (디비디비디비 딥딥)
It's gonna be something spark (ดี บี ดี บี ดี บี ดิ๊บ ดิบ)


거짓말처럼 Break on the scene
คอ จิท มัล ชอ รอม Break on the scene

저 깨진 퍼즐처럼
ชอ เก จิน พอ จึล ชอ รอม

거짓말처럼 Break on the scene
คอ จิท มัล ชอ รอม Break on the scene

It's gonna be something spark


눈부신 (디비디비디비 딥딥)
นุน บู ชิน (ดี บี ดี บี ดี บี ดิ๊บ ดิบ)

불꽃처럼 (디비디비디비 딥딥)
บุล กท ชอ รอม (ดี บี ดี บี ดี บี ดิ๊บ ดิบ)

강한 전율 (디비디비디비 딥딥)
คัง ฮัน ชอ นยูล (ดี บี ดี บี ดี บี ดิ๊บ ดิบ)

시간이 멈춘 듯 한 기분
ชี กา นี มอม ชุน ดึท ทัน คี บุน


네 손길 (디비디비디비 딥딥)
นี ซน กิล (ดี บี ดี บี ดี บี ดิ๊บ ดิบ)

너의 미소 (디비디비디비 딥딥)
นอ เอ มี โซ (ดี บี ดี บี ดี บี ดิ๊บ ดิบ)

거친 흥분 (디비디비디비 딥딥)
กอ ชิน ฮึง บุน (ดี บี ดี บี ดี บี ดิ๊บ ดิบ)

낯선 널 붙잡고 싶어
นัท ซอน นอล บุท จับ โก ชี พอ


다시는 오지 않을 순간 후횔 할 순 없어 Somebody there
ทา ชี นึน โอ จี อา นึล ซุน กัน ฮู ฮเวล ฮัล ซุน ออบ ซอ Somebody there

그대 혹시라도 망설이고 있다면 내게 You touched me Baby
คือ เด ฮก ชี รา โด มัง ซอ รี โก อิท ตา มยอน เน เก You touched me Baby


미친 듯 뛰는 가슴 운명처럼
มี ชิน ดึท ตวี นึน กา ซึม อุน มยอง ชอ รอม

이루지 못했던 아픈 사랑처럼
อี รู จี มต เทต ตอน อา พึน ซา รัง ชอ รอม

어디에선가 본 듯한
ออ ดี เอ ซอน กา บน ดึท ทัน

너의 두 눈에 비친 내 모습
นอ เอ ทู นู เน บี ชิน เน โม สืบ

터질 듯 한 가슴 운명처럼
ทอ จิล ดึท ทัน กา ซึม อุน มยอง ชอ รอม

알 수 없는 끌림 널 놓치지 않아
อัล ซู ออบ นึน กึล ริม นอล โน ชี จี อา นา

오직 너만을 원하는
โอ จิก นอ มา นึล วอน ฮา นึน

나의 두 눈에 비친 네 모습
นา เอ ทู นู เน บี ชิน นี โม สืบ


터질 듯 한 가슴 운명처럼
ทอ จิล ดึท ทัน กา ซึม อุน มยอง ชอ รอม

알 수 없는 끌림 널 놓치지 않아
อัล ซู ออบ นึน กึล ริม นอล โน ชี จี อา นา

오직 너만을 원하는
โอ จิก นอ มา นึล วอน ฮา นึน

절대 멈추지 않는 데자뷰
จอล เด มอม ชู จี อัน นึน เด จา บยู

Credit : Lyrics - jukeon , แกะเนื้อร้องโดย – ซูจอง

 


ช่วยเราปรับปรุงเนื้อเพลง Deja Vu - Ss501 ให้ดีขึ้น
โดยการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น เนื้อร้อง คำแปล และอื่นๆให้เราได้โดยการกดปุ่มข้างล่างนี้

เพลงมาใหม่


อยากได้ เพลง Deja Vu - Ss501 ไป ติด web, hi5, blog, myspace, facebook หรืออื่นๆ
แค่ copy โค้ด ด้านล่างนี้ ไปติด แค่นั้นเอง !!!