Teen Top
ชื่อเพลง: Crazy  โหวต 1.12 (128 คน)
นักร้อง: Teen Top
อัลบั้ม: Teen Top 

Crazy

เพลงในอัลบั้ม Teen Top
เพลงฮิตประจำเดือน
Download Flash Player ดู 2 ครั้ง ขยานหน้าจอ 

เนื้อเพลง Crazy - Teen Top

ok, you got me going crazy
( i ) don’t know what to do
i need you
ah.... yea..

i need you baby baby baby
an nyong i ran
ma run ha ji ma ra
i want you baby baby baby
we i ri sa rang i
him dun gon ji
no je bal

stop stop breaking my heart
i love you girl
stop stop breaking my heart
i need you girl
stop stop breaking my heart
i love you girl
de che a ri song an
ni so gul nan
al su ob ja naw naw..

mwo ha nun go ya
we i ri yo la gi an dwe
hok shi da run
sa ram i ra do
seng gin go ya

bo go ship dan ma ri ya
i gon jong mal a ni ya
ne jo na we pi he
no jang nan chi ji ma

shil gam jo cha
do na jil a na
no ha na gyo te
ob su ni na
me il me il
ha ru ha ru ga
ne gen gu jo jok ga ta
juk do rok
no mu a pun de
mi chil du shi him dun de
ni ga ji jo no hun
ne mam na o tok he

i need you baby baby baby
an nyong i ran
ma run ha ji ma ra
i want you baby baby baby
we i ri sa rang i
him dun gon ji
no je bal

stop stop breaking my heart
i love you girl
stop stop breaking my heart
i need you girl
stop stop breaking my heart
i love you girl
de che a ri song an
ni so gul nan
al su ob ja naw naw..

mi chin dut ji u ryo go
e so bwa do
da so yong
om nun ne mam
a mu ri bwa do
ne gen o jik
no ha na pu nin ne mam

you’re the one one
can‘t get u outta ma mind
bu ru ji do mot sal
nol mot i jo ul go i so na man

gum bang i cho ji get ji
mwo jam kan
ha don na run
ja ku nu ro ga
do ra ol ko ran chak gak
gwe ro pi nun gol

a mu re do
i ro da no te me
mi chi ge so
do ra wa do ra wa
yog i so gi da ril ke

i need you baby baby baby
an nyong i ran
ma run ha ji ma ra
i wantเพลงฮิตyou baby baby baby
we i ri sa rang i
him dun gon ji
no je bal

stop stop breaking my heart
i love you girl
stop stop breaking my heart
i need you girl
stop stop breaking my heart
i love you girl
de che a ri song an
ni so gul nan
al su ob ja naw naw..

i love u girl oh my girl
ni seng ga ge
na jong mal mi chi ge so
i miss u girl oh my girl
o nul ta ra
ni ga bo go ship ja na

1 2 3 4 everybody come on
here we go
teen top go go
put your hands up high
(high)
Crazy Teen Top
1 2 3 4 everybody come on
here we go
teen top go go
put your hands up high
(high)

put your hands up high

 


ช่วยเราปรับปรุงเนื้อเพลง Crazy - Teen Top ให้ดีขึ้น
โดยการส่งข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น เนื้อร้อง คำแปล และอื่นๆให้เราได้โดยการกดปุ่มข้างล่างนี้

เพลงมาใหม่


อยากได้ เพลง Crazy - Teen Top ไป ติด web, hi5, blog, myspace, facebook หรืออื่นๆ
แค่ copy โค้ด ด้านล่างนี้ ไปติด แค่นั้นเอง !!!