Album Info

ฟังเพลงอัลบั้ม Ost. The King 2hearts

Ost. The King 2hearts

คะแนน 3.76 (290 คน)

ดู 2 ครั้ง
 

 • เนื้อเพลง ฟังTrackname / ชื่อเพลง
 • 1. Only You - Hyun Seong    ฟังเพลง Only You - Hyun Seong
 • 2. First Love - Lee Yoon Ji    ฟังเพลง First Love - Lee Yoon Ji
 • 3. I Can't Say It - J Min K3    ฟังเพลง I Can't Say It - J Min K3
 • 4. Only You - Hyun Seong (boyfriend)    ฟังเพลง Only You - Hyun Seong (boyfriend)
 • 5. Love Is Crying - K.will เนื้อเพลง Love Is Crying - K.will   ฟังเพลง Love Is Crying - K.will
 • 6. My Girl - Shin Gun & As One    ฟังเพลง My Girl - Shin Gun & As One
 • 7. Miss You Like Crazy (미치게 보고싶은) - Tae Yeon เนื้อเพลง Miss You Like Crazy (미치게 보고싶은) - Tae Yeon   ฟังเพลง Miss You Like Crazy (미치게 보고싶은) - Tae Yeon

อัลบั้มมาใหม่
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Cheese In The Trap
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Oh My Venus
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Second Time Twenty Years Old
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Reply 1988
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Remember - War Of The Son
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Bubblegum
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Yong Pal
อัลบั้มฮิต
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Boys Over Flower
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Full House
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Hwajung
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Blood
 • ฟังเพลงอัลบั้ม My Girl
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Mask
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Only You

อัลบั้มฮิตประจำเดือน