Album Info

ฟังเพลงอัลบั้ม Ost. Fashion King

Ost. Fashion King

คะแนน 3.76 (290 คน)

ดู 463 ครั้ง
 

 • เนื้อเพลง ฟังTrackname / ชื่อเพลง
 • 1. Shouldn't Go - Soulstar    ฟังเพลง Shouldn't Go - Soulstar
 • 2. Standstill - K.heart เนื้อเพลง Standstill - K.heart   ฟังเพลง Standstill - K.heart
 • 3. You're A Wall (너는 벽이다) - M To M เนื้อเพลง You're A Wall (너는 벽이다) - M To M   ฟังเพลง You're A Wall (너는 벽이다) - M To M
 • 4. I'll Wait For You - Seohyun Snsd เนื้อเพลง I'll Wait For You - Seohyun Snsd   ฟังเพลง I'll Wait For You - Seohyun Snsd
 • 5. Love Like This - Lee Young Hyun    ฟังเพลง Love Like This - Lee Young Hyun
 • 6. I Have A Lover (anyoung Couple)    ฟังเพลง I Have A Lover (anyoung Couple)
 • 7. Can't You...    ฟังเพลง Can't You...
 • 8. I Think My Love Is You    ฟังเพลง I Think My Love Is You
 • 9. Best Love - Lee Hyun (8eight)    ฟังเพลง Best Love - Lee Hyun (8eight)
 • 10. Dreaming Of You (monday Kiz) - Lee Jin Sung เนื้อเพลง Dreaming Of You (monday Kiz) - Lee Jin Sung   ฟังเพลง Dreaming Of You (monday Kiz) - Lee Jin Sung

อัลบั้มมาใหม่
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Cheese In The Trap
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Oh My Venus
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Second Time Twenty Years Old
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Reply 1988
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Remember - War Of The Son
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Bubblegum
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Yong Pal
อัลบั้มฮิต
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Boys Over Flower
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Full House
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Hwajung
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Blood
 • ฟังเพลงอัลบั้ม My Girl
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Mask
 • ฟังเพลงอัลบั้ม Only You

อัลบั้มฮิตประจำเดือน