Artist Info

ฟังเพลงของ Baek Ji Young

Baek Ji Young

คะแนน 3.90 (276 คน)

ดู 2 ครั้ง
 

 • เนื้อเพลง ฟังTrackname / ชื่อเพลง
 • 1. Hate - Baek Ji Young    ฟังเพลง Hate - Baek Ji Young
 • 2. Good Boy - Baek Ji Young    ฟังเพลง Good Boy - Baek Ji Young
 • 3. My Ear's Candy - Baek Ji Young feat. Taek Yeon 2PM    ฟังเพลง My Ear's Candy - Baek Ji Young feat. Taek Yeon 2PM
 • 4. All I Need Is Your Love - Baek Ji Young    ฟังเพลง All I Need Is Your Love - Baek Ji Young
 • 5. Like Being Hit By The Bullet (총맞은것처럼) - Baek Ji Young เนื้อเพลง Like Being Hit By The Bullet (총맞은것처럼) - Baek Ji Young   ฟังเพลง Like Being Hit By The Bullet (총맞은것처럼) - Baek Ji Young

ศิลปินมาใหม่
 • ฟังเพลงของ Day6
 • ฟังเพลงของ Nc.a
 • ฟังเพลงของ Park Boram
 • ฟังเพลงของ Seventeen
 • ฟังเพลงของ Twice
 • ฟังเพลงของ Akdong Musician
 • ฟังเพลงของ Got7
ศิลปินฮิต
 • ฟังเพลงของ CN Blue
 • ฟังเพลงของ Big Bang
 • ฟังเพลงของ Teen Top
 • ฟังเพลงของ 4Minute
 • ฟังเพลงของ Stellar
 • ฟังเพลงของ Jessica (SNSD)
 • ฟังเพลงของ Kim Hyun Joong

ศิลปินฮิตประจำเดือน
 • ฟังเพลงของ CN Blue
  CN Blue
  ดู 11501 ครั้ง
 • ฟังเพลงของ Big Bang
  Big Bang
  ดู 3301 ครั้ง
 • ฟังเพลงของ SS501
  SS501
  ดู 21 ครั้ง
 • ฟังเพลงของ Got7
  Got7
  ดู 1 ครั้ง
 • ฟังเพลงของ Teen Top
  Teen Top
  ดู 201 ครั้ง
 • ฟังเพลงของ Stellar
  Stellar
  ดู 121 ครั้ง